Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Thematic forums > History and Politics
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 07.10.2004, 14:26   #16
VIP Роджер
 
darrel's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Yereven
Age: 51
Posts: 4,462
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 10 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by Amazonka
Моно, неужели Путин объявлял жидам джихад? Когда и где? Такая аполитичность от такого тонкого политика, не верится

darrel, а еще подобные отстойные партии у нас есть? интересно как люди развлекаются
Судя по посту Моно (см. выше) есть и похлеще ... хотя я про них ничего не слышал, но для меня политика даже не хобби.
Reply With Quote
Old 07.10.2004, 18:40   #17
Moderator
 
Mono's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: Yerevan
Posts: 5,466
Downloads: 1
Uploads: 0
Blog Entries: 1
Reputation: 110 | 5
Default

Amazonka

Говорят он дал секретную команду.. мочить всех ....

Если не верите то посмотрите какие партии появились в России. Всего 1,5 года назад...

Когда вы увидите идеологию этой партии вы ахнете.. говорят путин поднимает эту партию..

советую prochitat ихную библию
http://www.kpe.ru/files/books/mvoda1.zip

Reply With Quote
Old 07.10.2004, 18:55   #18
Moderator
 
Mono's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: Yerevan
Posts: 5,466
Downloads: 1
Uploads: 0
Blog Entries: 1
Reputation: 110 | 5
Default

Недавно по каналу глас Путина вспомнили Тамплиеров и сколько у них было денежек и замков...

Очевидно решено запустить вирус от которого будет лихородить всю западну цивилизацию ... хехе
Reply With Quote
Old 07.10.2004, 20:17   #19
Младенец
 
Trinity 777's Avatar
 
Join Date: 08 2004
Location: Zion
Posts: 48
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

ՀՈԵՎՈՐ-ԿՐՈՆԱՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ԲՆԱԱՎԱՌ

Հսկաների Ցեղըª Հայերը, լինելով Մարդ-Աստվածներ, ճանաչելով Համատիեզերական օրինաչափություններն ու իրականությունը, ունեցել են ճշմարիտ պատկերացումներ Արարչի, Աստվածների, նյութի ու ներուժի (էներգիայի), ինչպես նաևª մարմնի ու հոգու (Ոգու) փոխադարձ կապի, ամենատարբեր Բնականª Տիեզերական երևույթների և այլնի մասին...
Հայերի գիտական Միտքն ու Իմաստասիրությունը կառուցվել է Համատիեզերական Ճշմարտությունների հիմքի վրա: Այդ Ճշմարիտ գիտական Միտքն ու Ամենայն Ստեղծի Իմաստասիրությունը պարզաբանվել և տրվել է նաև երկրաբնակ չորս Ցեղերին: Եվ այս Ցեղերը, ճանաչելով Ամենայն Ճշմարտությունը, ունեցել են Արարչի, Աստվածների, Մարդ-Աստվածների (Աստծո Որդիների կամ Ընտրյալների), Ամենայն Արարման և դրա հետ կապված սրբությունների վերաբերյալ իրենց հավատքի ու պաշտամունքի բացատրելի դրսևորումները, որից և ծնվել են Ցեղապաշտությունը, Ծնողապաշտությունը, Հայրենի Հողի, Սրբազան Արարատ Լեռան, ՀայԱրիական Խաչի (Խաչապաշտություն, ինչպես հավասարաթև խաչ, այնպես էլ կեռխաչ-սվաստիկա), Նախնյաց և այլ պաշտամունքներ...
Սակայն, դարերի ընթացքում ցեղապիղծ զանգվածների ձևավորվելուց հետո, աստիճանաբար աղավաղվեցին և խեղաթյուրվեցին Հայերի Ճշմարիտ իտական Միտքն ու Ամենայն Ստեղծի Իմաստասիրությունը, իսկ դրանք ուսուցանողներըª Մարդ-Աստվածներըª Հայերը, առանձնացվեցին որպես անհատ սրբություններª Աստծո Որդիներ, մարգարեներ, միակ ու անկրկնելի կատարյալներ... Ավելին, հազարամյակներ շարունակ ստեղծվեցին տարբեր իմաստասիրություններ ու գաղափարախոսություններª կրոններ, հավատքներ, պաշտամունքներ և այլն, որտեղ Մարդ-Աստվածներին սկսեցին ոչ միայն հակադրել միմյանց, այլª գրեթե թշնամացնելª իբրև ՙհիմնավորելով՚ տվյալ կրոնի բացարձակությունը...
Յուրաքանչյուր նորահայտ ՙմարգարե՚ Մարդ-Աստվածներիª Հայերի, Ճշմարիտ իտական Մտքի և Ամենայն Ստեղծի Իմաստասիրության արդեն աղավաղված և խեղաթյուրված ներկայացնող նորաստեղծ կրոնական գաղափարախոսությունները սկսեց մեկնաբանել արդեն իր մտքի թռիչքի տրամաբանության հնարավորության սահմաններում, և, այսպես, կրոններն էլ իրենց հերթին մասնատվեցին բազմաթիվ աղանդների: Աղանդավորներն արդեն առանձնացրին ոչ միայն Մարդ-Աստվածներին, այլևª նրանց կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներն ու գործունեության ոլորտները: Այսպիսով, Հայերի Ճշմարիտ գիտական Միտքն ու Ամենայն Ստեղծի Իմաստասիրությունը գրեթե ոչնչացվեց, իսկ փոխարենը ստեղծվեցին Մարդ-Աստվածների վերաբերյալ առանձին կրոններ, Տիեզերքների, Երկրագնդի և այլնի արարման ուրույն պատկերացումներ, իսկ աղանդների ի հայտ գալովª պաշտելի դարձան նույնիսկ որևէ Մարդ-Աստվածի, Աստծո Որդու անցկացրած կյանքի մի քանի օրերը...
Աղավաղումներն ու խեղաթյուրումները մարդկությանը հեռացրին իրականությունից, իսկ Հայերին (նաևª Արիացիներին)ª իրենց Բնությունից և Էությունից: Սակայն, արդեն անհրաժեշտ է վերջնականապես ըզգալ ու կողմնորոշվել, որ ներկա կրոնների միմյանց հակադրումն անիմաստ է, քանզի ոչ մեկը մյուսի նկատմամբ չի կարող ունենալ որակական առավելություն, ավելինª տարածում գտած կրոնների հիմնաղբյուրները ոչ թե հեռու չեն իրարից, այլ սնումը կատարվել է բացարձակապես նույն Ակունքից...
Այն կրոնները, որոնք շատ թե քիչ կառուցվել են Հայ Ցեղի Ճշմարիտ գիտական Մտքի և Ամենայն Ստեղծի Իմաստասիրության հիմքի վրա, ունեն բացահայտ նմանություններ ու մեկնաբանություններ, և սա թույլ է տալիս գրեթե հստակորեն գծագրել ընդհանուր ճշմարտության, իրականության պատկերը: Այս գծագրման գործընթացը օրինաչափորեն պետք է լինի հատկապես միմյանց դեմ մարտնչող կրոնների համախմբման այն պահը, որից հետո կարելի կլինի հավաքել, ընդհանրացնել և անհրաժեշտաբար վերադառնալ Մարդ-Աստվածների Ճշմարիտ իտական Մտքին և Ամենայն Ստեղծի Իմաստասիրությանը, Հայակրոնությանը, որտեղ էլ թաքնված է Արարչի և Ամենայն Արարման գաղտնիքների բացման բանալինª Տիեզերական Հավերժական Խորիմաստ Խորհուրդները...


:spin:
Reply With Quote
Old 07.10.2004, 20:25   #20
Младенец
 
Trinity 777's Avatar
 
Join Date: 08 2004
Location: Zion
Posts: 48
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆԱԱՎԱՌ

Առաջնորդվելով Տիեզերական օրինաչափություններով և բնությանը համահունչ ՀայԱրիական ներցեղային օրենքներով ու բարոյականությամբª մեր նախնիները ստեղծել են ցանկացած միջավայրում և հարաբերություններում ներդաշնակ գործող օրենքներª ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՐ, որը ձևավորել է ուժի և արդարության վրա հիմնված Արիական-Ցեղապաշտական (Հայկական-Ցեղապահպանական) ապրելակերպը...
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՐ-ը ներառել է անհատի և հանրության կյանքի, գործունեության բոլոր ոլորտներըª նշելով դրանց դերն ու նշանակությունը, չշեղվելով ՙԵրկնային Սրբազան Իշխանության (հիերարխիայի) կարգից՚, որն ինչպես հետագայում նշվել է հին ազգերի վիպերգերում, ավանդազրույցներում, առասպելներում...ՙԱրքայական իշխանությունն իջեցված է երկնքից, իսկ արքաներըª նշանակված Աստվածների կողմից...՚: Ամեն ոքª բարձրից ցածր և մեծից փոքր, ունեցել է իրեն ամրագրված համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները, և առավել իրավունքների արժանացածը օրինաչափորեն ավելի շատ պարտականություններ է ունեցել: Իսկ ներցեղային օրենքների և բարոյական սկզբունքների առաջ անխտիր հավասար են եղել բոլորը...
Հին Հայերը, ապավինելով Տիեզերական Սրբազան Իշխանության կարգին և դարերի փորձությամբ թրծված նախնյաց իմաստությանը, շարունակել են առաջնորդվել ներցեղային օրենքներով ու բարոյականությամբ, ինչպես նաևª ավանդական կացութաձևով...
Բազմաթիվ իրավաբանական հասկացություններ սերնդե սերունդ փոխանցվել են բանավոր և ժամանակի ընթացքում ենթարկվել են խեղաթյուրումների այդ պատճառով դեռևս լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք կա: Ամենահին պատմական աղբյուրները հավաստում են, որ ավանդական օրենքները նույնիսկ փոքր շեղումների ենթարկվում են հազարամյակների ընթացքումª հաճախ գործելով ՙընդհատակում՚ª չգրված օրենքների ձևով: Ուրեմն ներկայումս պատմականորեն ամենահինը համարվող դատաիրավական օրենքները կարող են մարդկությանը իրականությունից հետ տանել նույնիսկ մի քանի տասնյակ հազարամյակ...
Պատմությանը հայտնի հնագույն Հայկական պետությունները (...Արատտա, Կուտիական և Նաիրյան ՙերկրների՚ դաշինքներ, Հայասա, ՈՒրարտու, Բիայնա (Այրարատ), Մեծ և Փոքր Հայքեր, Կիլիկյան Հայաստան և այլն) կամ պետական կազմավորումները շարունակաբար ունեցել են ոչ միայն իրենց պետական կարգը, դատաիրավական օրենքները, այլևª իրավաբանական հասկացությունները և, անկախ պետականության ձևից (...Աստվածապետական կամ աշխարհիկ միապետություն, ժառանգական կամ ընտրովի արքաների թագավորություն, իշխանապետություն, մարզպետություն, կյուրոպաղատություն, մելիքություն և այլն), պահպանել են Երկնային Սրբազան Իշխանության կարգը:
...Աստվածապետական միապետություններում հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանությունը կենտրոնացված էր քուրմ-արքայի ձեռքում: Եվ հոգևոր առաջնորդին էր պատկանում երագույն Իշխանությունը, նա ճանաչվում էր որպես Աստծուց նշանակված գերագույն քուրմ (ՙԱստծո փոխարքա՚, ՙքրմապետ՚, ՙկենդանի Աստված՚, ՙԱստծո փոխանորդ՚ և այլն), որը ՙԱստծո կամքը՚ կատարողն էր: Պետական բոլոր գործերով զբաղվում էին հոգևորականները, իսկ կառավարման բարձրագույն մարմինը Ավագների Ժողովն էր, որում նախագահում էր արքան և ուներ վճռորոշ ձայնի իրավունք: Ավագների Ժողովը լուծում էր արտաքին քաղաքականության, ռազմական ղեկավարման և ռազմավարական նշանակության այլ հարցեր: Մշտական հսկողություն էր սահմանված հասարակական կյանքում, և տարբեր բնագավառներում կային համայնական, տոհմացեղային, առևտրական, տնտեսական (մասնավոր սեփականատիրական), հարկային, հողի, ջրային (ջրանցքաշինության), տաճարաշինության ու պետությունը ամրապնդող այլ իրավաբանական սահմանումներ: Ավագների ժողովին զուգահեռ գործել են նաև Ժողովրդական Ժողովները, որոնք ընտրում էին իշխանավորներին և այդ ընտրությունները համարվում էին Աստծո կամքը (ՙՁայն բազմացª ձայն Աստծո՚)...
Աշխարհիկ միապետություններում արքան հոգևոր բարձրագույն պաշտոնյա (գերագույն քուրմ, քրմապետ, կաթողիկոս...) չէր և հստակորեն սահմանազատված էին արքայի և հոգևոր առաջնորդի իրավասությունները: Նման պետությունը ղեկավարվում էր Հայոց արքունիքի, նրան առընթեր երագույն ատյանի (դիվանի), բարձրագույն վարչական մարմինների և գործակալությունների (սպարապետություն, մաղխազություն, մեծ դատավարություն...) միջոցով և անխախտ գործում էին ավանդական օրենքներն ու բարոյահոգեբանական սկզբունքները: Ավագների և Ժողովրդական Ժողովների նմանությամբ գործում էին Աշխարհաժողովները, Իշխանաց Ժողովները, ինչպես նաևª քաղաքային ինքնավարությունները (տեղական ինքնակառավառում)...
Կիրառվել է նաև արքաների ընտրության ձևը, որն ունեցել է հստակ ընտրակարգ, թագավորելու որոշակի ժամանակահատված և սահմանված իրավունքներ: Նման ձևը անառարկելիորեն արդարացրել է հատկապես Կուտիական շրջանումª բարեպաշտ արքաների աշխարհակալության ընթացքում...
Յուրօրինակ կառավարում և օրենքներ են կիրառվել Նաիրյան ՙերկրների՚ դաշինքների ժամանակաշրջանում, երբ գործում էր հոգևոր համադաշնությունը: Պատերազմների ընթացքում իշխաններից մեկն ընտրվում էր ընդհանուր ղեկավար, կենտրոնացվում էին բոլոր կարողություններն ու գործողությունները, իսկ հաղթական ավարտից հետո բոլոր ՙերկրների՚ իշխանները շարունակում էին անփոփոխ պահել իրենց կարգավիճակը, ՙերկրի՚ տարածքը, առանձնահատկություններն ու օրենքները...
Իրավաբանական և բարոյահոգեբանական սկզբունքները փոխվել են ըստ պետական կառուցվածքի, կախվածª պարզ կամ բարդ (համադաշնային), միատարր կամ բազմատարր լինելու հանգամանքից, որն էլ իր կնիքն է դրել փոխադարձ հարաբերությունների սահմանման ու կարգավորման մեջ: Ըստ իրավունքի պատմության բազմաթիվ մեկնաբաններիª Հայ իրավունքը նաև Արիական է (իսկ ավելի ընդարձակ իմաստովª Հայ Արիական), և հետագայում Հայ Ցեղի ազգայնացմամբ (մասնատմամբª ազգերի, ազգակիցների) ստացել է հստակ ազգային բնույթ, պահպանելով ՀայԱրիական սկզբնաղբյուրի հիմնական գծերը: Իրավունքի սկզբնական և ամենահին աղբյուրը սովորույթն էª սովորութական իրավունքը, և ՀայԱրիական իրավաբանական սահմանումները բխում են իրավունքի հենց այդ ակունքից: Այժմ օրենքները ՙստեղծում՚ են ՙշահագրգռված՚ մարդիկ, և իրենք էլ վճռում են ամեն բան, նրանց ՙօրինական՚ անօրինականություններին հիմնականում հակադրվում է բազմադարյա սովորույթը, որն արդեն ամրագրված է մեր ենի մեջ և ներհայեցողությամբ ինքնաբերաբար ուղղորդում ու կարգավորում է մարդու ինքնագիտակցությունը, գործունեությունը...
Դարերի ընթացքում, սերնդե սերունդ մեզ են հասել բազմաթիվ օրենքների ժողովածուներ, դատաստանագրքեր, մատենագրական և վիմագրական վկայություններ, հնագիտական և ազգագրական նյութեր, ինչպես նաև ՙիրավաբանական պատումներ՚ª բանահյուսությանª առասպելների (արժեքավոր է հատկապես ՙՍասնա Ծռերը՚), հեքիաթների, հայրենների, ժողովրդական խաղիկների, առած-ասացվածքների, առակների, աշուղա-գուսանական երգերի... միջոցով, որոնք մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են, կազմվել (հաճախ անթույլատրելիորեն հիմնվելով նաև այլ աղբյուրների վրա կամ հարմարեցվել են տիրող բռնակալներին ու զավթիչներին) և շարունակաբար լրացվել ու ձևավորել են Հայ դատաիրավական միտքը:
Հայ իրավունքի որոշ մեկնաբաններ նշում են, որ Հայկական իրավունքն անցել է երկու հիմնական փուլª Հայրիշխանության և Մայրիշխանության, սակայն դա այդպես չէ, և Հայերի ծագումն ու զարգացումը, նույնիսկª երկրի անվանումը (Հարք, Հայրերի Երկիր) հերքում են դաª չբացառելով իհարկե, մասնակի դրսևորումները, որոնք ձեռքբերովի են ու բնականորեն մերժելի: Բոլոր դեպքերում էլ հստակորեն և անառարկելիորեն իրականացվել են ինչպես իրավունքները, այնպես էլ պարտականությունները, և կատարվել է հսկայական անցումª ընդհուպ անեծքից (որում ընդգրկված էին նաև քրեա-իրավական հասկացություններ), մինչև կանոնակարգված օրենքների ու իրավաբանական սահմանումների կիրառումը...
Բոլոր ժամանակներում առանձնապես կարևորվել է ընտանեկան, ամուսնա-ընտանեկան իրավունքը, որի սահմանած ձևը միակնությունն է եղել (իհարկե, այստեղ էլ մասնակիորեն կիրառվել է նաև բազմակնությունը, որը Հայրենիքից դուրս գտնվելու ու նաևª օտար ազդեցության հետևանք է): Այդ իրավունքի կիրառումը սերնդատվության շարունակելիության նախապայմանն է եղել: Ամուսնա-ընտանեկան իրավունքը սահմանել է ընտանիք, ընտանիքի կազմ, ընտանիքի գործելակարգ… հասկացությունները, մեկնաբանել և կարգավորել է ամուսինների անձնական և գույքային, ինչպես նաևª ծնողների և զավակների փոխհարաբերությունները, ամուսնության դադարեցումը, նշանադրության և պսակադրության (աղջկատես, աղջիկ ուզելª խնամախոսություն և այլն) կարգը, ամուսնական չափահասության, արյունակցական և խնամիական չհասության... սահմանումները: Ընտանիքի ստեղծումը և պահպանումը պետական և ազգային ամենօրյա խնդիր է, և օրենքները պետք է մշտապես աջակցեն, (ինչպես իրավական, այնպես էլ սոցիալական առումով) և օժանդակեն ընտանիքի ամուր, համերաշխ և բազմանդամ լինելուն (նահապետական ընտանիքներիª գերդաստանների վերականգնում): Հատուկ ուշադրության է արժանի նաև կնոջ իրավունքը, այն պետք է հոգատարություն ցուցաբերի և պաշտպանի Հայ կնոջը, մորը: Սա մշտապես ամրագրված է եղել ՀայԱրիական ներցեղային օրենքների մեջ և հետագայում կնոջ ստրկական վիճակը (ինչպես նաև կռապաշտության և այլ մոլությունների առաջացումը) այդ օրենքներից հիմնավորապես շեղվելու հետևանք էր: Ընտանիքի մեծ մոր ունեցած իրավունքները ՙզիջել են՚ միայն մեծ հոր ունեցած իրավունքներին և հստակորեն ստորաբաժանված են եղել հայրական ու մայրական ՙիրավական տիրույթները՚, որոնք հնարավորություն են ընձեռել ընտանիքի ներդաշնակ և օրինաչափ զարգացման համար: Հայ իրավունքի շատ ուսումնասիրողներ, այդ թվումª նաև օտարերկրյա, զարմացել են Հայ կնոջ ունեցած ազատություններից և իրավունքներից, որն անառարկելիորեն տարբերվում է այսպես կոչված ՙասիական՚ (նաև վերջերս ընդունվածª արևմտյան) իրավական սահմանումներից...
Վերջին հարյուրամյակներում, հատկապես երբ չունեինք պետականություն, ինչպես նաև նաև պետականություն ունեցած ժամանակ, Հայկական իրավունքը ներխուժման է ենթարկվել (Մովսիսական օրենքներ, ասուրա-հռոմեական, հունա-բյուզանդական իրավունքներ և այլ քաղվածական ձեռնարկներ, օրենսդրական մատյաններ...), որոնք խորապես ազդել և ձևափոխել են մեր ավանդական, ազգային-հոգևոր կերտվածքին բնորոշ ՙդատաիրավական դաշտը՚: Այնուամենայնիվ, ստեղծված օրենսգրքերը (ՙԿանոնագիրք Հայոց՚ և մի քանի դատաստանագրքեր) ներառել են որոշակի ավանդական իրավաբանական սահմանումներ, որոնք կիրառվել են նաև սփյուռքի բազմաթիվ համայնքների կողմից և նպաստել համայնքներում սեփական ազգային օրենսգրքերի (Հնդկաստանի, Լվովի, Աստրախանի...) ստեղծմանը: Իրավունքի պատմության հայ և օտարերկրացի բազմաթիվ մասնագետներ լրջորեն ուսումնասիրել են մեր հին (նաևª գաղթօջախների) օրենքները և հավաստել դրանց ինքնատիպությունը (օտարերկրյա ուսումնասիրություններիցª ՙՀայ իրավունքի պատմության ուրվագծերը՚, ՙՀայերի իրավունքը՚, ՙՀայ իրավունքի օրենքները՚, ՙՀայկական օրենքները՚... աշխատությունները) և արժեքավոր լինելը: Սակայն, վերջին դարերի օրենսգրքերը ակնհայտորեն կրել են եկեղեցու ազդեցությունըª փորձելով ծառայել կղերականությանը, հոգևորական դասի շահերի ամրապնդմանը: Ազգային եկեղեցական, արտաքին տեղական և տիեզերական հոգևոր ժողովներն իրենց հերթին սահմանում էին կանոններ, ստեղծում սահմանումների կարգերª ունեցած իրավասություններն ու քաղաքական ազդեցության կռվաններն ամրացնելու, տիրող կարգի շահերն ապահովելու նպատակով, և շատ բաներ ուղղակի փոխառվում էին հեթանոսությունից (թեև անողոքաբար ավերվեցին նախաքրիստոնեական կառույցներ և ոչնչացվեցին ահռելի պատմական ու գիտական արժեքներ): Այնուամենայնիվ, չունենալով պետականություն, Հայ Ազգը Հայրենիքում և նրանից դուրս գործածելով այդ ոչ ամբողջական դատաստանագրքերը, այնտեղ սահմանված իրավաբանական հասկացությունները, (պետական և վարչական, քաղաքացիական, ամուսնա-ընտանեական, հողի, ջրային, սեփականատիրական, պարտավորական (առքուվաճառք, փոխառություն-փոխատվություն, վարձակալություն, պահատվություն և այլն), ժառանգական, քրեական (հանցագործության տեսակներ, պատժի տեսակներ և այլն), դատական և դատավարական, զինվորական (սպարապետություն, թագակապ ասպետություն, մարդպետություն և այլն)... իրավունքները), պահպանեց և զարգացրեց Հայ իրավաքաղաքական միտքը (հասարակական-քաղաքական հայացքները), ազգային ավանդույթներն ու սովորույթներըª հաճախ օրենքներին զուգակցելով նաև ենի անջնջելի հիշողությունը...

Վերջին տասնամյակներում ընդհանրապես զրկված լինելով Ազգային ամբողջական օրենսգրքիցª ՀՀ-ում փաստորեն ընթանում է նոր ՙդատաիրավական դաշտի՚ ձևավորման աշխատանքը, և անհրածեշտ է, որ այն միանգամից հիմնվի բացարձակապես ազգային ավանդույթների ու սովորույթների, բարոյահոգեբանական և ազգային-հոգևոր կերտվածքի, ավանդական օրենսգրքերի և գենետիկ հիշողության վրա, որը նաև կարտացոլվի քրեական, վարչական, քաղաքացիական... օրենքների և Հայոց Սահմանադրության (*տես քաղաքական բնագավառի Սահմանադրության վերաբերյալ մասը) մեջ: Հայկական իրավունքը պետք է վերադառնա իրª ուժ և արդարություն տվող Ակունքներին և նպաստի Հայ Ազգի ու Հայաստանի իրավական պաշտպանվածության ամրապնդմանը, հետագա հզորացմանը...

--------------

Ընդդիմությունը հայտարարեց այս տարի Քաղաքացիական անհնազանդության տարի, իսկ մենք առաջարկում ենք անընդհատ քաղաքցիական ազգային անհնազանդություն օտարների օրենքների նկատմամբ
Reply With Quote
Old 07.10.2004, 20:32   #21
Младенец
 
Trinity 777's Avatar
 
Join Date: 08 2004
Location: Zion
Posts: 48
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՆԱԱՎԱՌ

ՀՀ-ն Հայերի Բնօրրանի մի չնչին մասն է, որն իր փոքր տարածքով ու թույլ տնտեսությամբ հայտնվել է աշխարհի ուժեղների ընկերակցությունից դուրս, իսկ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային առումովª ոչ նպաստավոր պայմաններում: Այս իրականության մեջ Հայ Ազգը, որպես Արարչաստեղծ Հայ Ցեղի մի մասնիկ և ենի կրող, փորձում է վերագտնել իր հիմնականª Արարչատուր տեղն Արեգակի և Արարատի հովանու ներքո: Եվ այդ գործընթացի մեջ, միջազգային ու ներազգային խրթին և բազմաբնույթ քաղաքականության խաչմերուկում տեղի է ունենում հզոր պետությունների քաղաքական-տնտեսական, կրոնական-գաղափարախոսական, հոգևոր-մշակութային շահերի բախում, որն ընթանում է Երկրագնդի աշխարհաքաղաքական քարտեզի հերթական վերաձևման համար…
Այս հանգամանքներում ծագել է անհրաժեշտություն վերհիշելու մեր անցած, ճշտելու ներկա և հստակեցնելու ապագա ուղիներն ու նպատակները և ըստ այդմ էլ կառուցելու և վարելու հստակ ու վստահ, միահյուսված արտաքին ու ներքին քաղաքականություն:
Հայաստանի իշխանություններն ամեն կերպ պետք է ձգտեն հզոր պետությունների հետ վարել ճկուն, երկկողմանի շահավետ քաղաքականությունª ստեղծելով անկախ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, արտաքին ու ներքին քաղաքականությամբ առաջնորդվելու հնարավորություն: Այլապես, դառնալով որևէ հզոր պետության կամ համաշխարհային ապազգային ինչ-որ խմբավորման կցորդ, շարունակելու ենք լողալ մեր ստեղծած անհաջողությունների ծովում, մինչև ուժերի վերջնական սպառումը…
Այսօր ուժն է ծնում իրավունք. և հզոր Հայաստանի ու Հայ Ազգի ստեղծումը մեր բոլոր սերունդների ամենաառաջնային խնդիրն ու սուրբ պարտականությունն է:
Հայոց Ազգային Պետությունը Պատմական Հայաստանի ամբողջ տարածքի, պատմության ընթացքում ստեղծված բոլոր պետական կազմավորումների միակ իրավաժառանգորդն է:
Հայ Ազգը բազում հազարամյակներ ընթացող Հայոց Պատմության, ավանդական, մշակութային, գիտական, հոգևոր և բոլոր այլ արժեքների ու հարստությունների տերն է և իրավաժառանգորդը:
Հայաստանի ազգային կառավարությունը Պատմական Հայաստա- նի բոլոր իշխանությունների ու Թագավորական հարստությունների իրավաժառանգորդն է:
Հայաստանը աշխարհասփյուռ Հայության Հայրենիքն է և բոլոր Հայերն ունեն ՀՀ քաղաքացի (բնակիչ) դառնալու իրավունք:
Ազգային պետությունը, Հայրենի իշխանությունները պարտավոր են ապաստան տալ յուրաքանչյուր Հայի, պաշտպանել նրա անվտանգությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը:
Բոլոր Հայերը, Երկրագնդի որ հատվածում էլ գտնվեն, ունեն պարտականություններ Հայ Ազգի ու Հայաստանի, իրենց Պատմական Հայրենիքի նկատմամբ, որից հրաժարվելը ազգադավություն է, և խուսափողը պետք է զրկվի Հայրենի պետության ու համայն Հայության հովանավորությունից:
Ազգային անկախ պետության ամրապնդումն ու հզորացումը պայմանավորված է Հայ Ազգի միասնության, սեփական ազգային ու բարոյական գաղափարախոսությունները որպես պետական քաղաքականության հիմքի ընդունմամբ և օտար գաղափարախոսությունների ու կրոնների (աղանդներիª հավատքների, պաշտամունքների…)մերժմամբ: Եթե քաղաքական, տնտեսական, ոլորտներում պարտությունը հանգեցնում է պետության (Բնօրրանի)ª մարմնի կործանմանը, ապա մշակութային, կրոնական-գաղափարախոսական ոլորտներում պարտությունը սպանում է Ազգըª հոգին…
Հայ Ազգի միասնությունը, նպատակասլացությունը և Սրբազան Հայրենիքի գաղափարը սերունդների մեջ պահպանելու համար Հայկական Հարցը (հետագայումª Հայ Դատն ամբողջապես), Հայկական Պահանջատիրությունը պետք է շարունակեն մնալ ազգային ու պետական քաղաքականության հիմքում:
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է կառուցվի Հայ Ազգի ու Հայրենիքի շահերը պաշտպանելու, անվտանգությունն ապահովելու և ազգային նպատակներին հասնելու հայեցակարգից:
Միջազգային քաղաքականության մեջª հատկապես Հայոց Պահանջատիրության և Հայոց Մեծ Ցեղասպանության (1915-1923թթ.) նկատմամբ վերաբերմունքով պետք է ճշտվի Հայաստանին բարեկամ պետությունների, կազմակերպությունների և անհատների ցանկը:
Հայաստանում պետք է իշխի Օրենքըª Հայոց Սահմանադրությունը, որը կնդունվի ինչպես Հայրենիքում բնակվող, այնպես էլª աշխարհասփյուռ Հայության (*ովքեր ընդունում են իրենց պարտականությունները Հայ Ազգի ու Հայաստանի նկատմամբ) կողմից ընտրված Սահմանադիր Ժողովի (գիտաիրավաբանական խորհրդի) որոշմամբ, և կհաստատվի Համահայկական (տես*) Հանրաքվեով: Մեր Սահմանադրությունը պետք է կառուցվի սեփական ազգային, ավանդական ու բարոյական օրենքների հիմքի վրա, որը թույլ կտա աշխարհի բոլոր անկյուններում պահպանել Հայի ազգային ու բարոյական նկարագիրը և պաշտպանել իրավական, սոցիալական ու մյուս շահերը:
Հայ Ազգի և Հայաստանի միասնությունն ու հզորությունը կհարատևի Արիական-Ցեղապաշտական (Հայկական-Ցեղապահպանական) ապրելակերպի վերահաստատմամբ, պատմական արժեքների վերագնահատմամբ և Ազատ, Անկախ ու Միացյալ Հայաստանի վերակերտմամբ:
Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ պետական կառավարման ձև (նախագահական, խորհրդարանական և այլն) կհաստատվի Հայաստանում (ճիշտըª Արարչապետությունն է), անհրաժեշտաբար պետք է վերականգնվի Հայկական Միասնական Թագավորական հարստությունը (եվրոպական ու ասիական շատ պետությունների օրինակով)ª իր բոլոր ավանդույթներով և առանձնահատկություններով: Հայոց Սահմանադրությունը պետք է կարգավորի Հայրենի իշխանությունների և Թագավորական հարստության համագործակցությունըª ի շահ Հայ Ազգի և Հայաստանի: Թագավորական հարստությունը պետք է լինի Արիական-Ցեղապաշտական (Հայկական-Ցեղապահպանական), ազգային ու բարոյական ապրելակերպի հովանավորը և պահպանողը, պետք է առաջնորդվի զուտ ազգային գաղափարախոսությամբ ու քաղաքականությամբ և միաժամանակ լինի Արյան մաքրության ու ենի առաքելության շարունակության պահպանողը: Թագավորական հարստությունը, հասարակարգերի և իշխանությունների փոփոխությունից անկախ, պետք է մնա որպես անաղարտության և առաքինության օրրան…

------------------

Նոր Դինաստիայի հաստատողը պարտադիր չէ որ լինի նախարարական ցեղից, Եթե Քոչարյանը լինի իսկական ՀայԱրի տղամարդ ու հաստատի իր դինաստիան ապա մենք այն կընդունենք
Reply With Quote
Old 07.10.2004, 20:35   #22
Младенец
 
Trinity 777's Avatar
 
Join Date: 08 2004
Location: Zion
Posts: 48
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

ՀՀ-ն Հայերի Բնօրրանի մի չնչին մասն է, որն իր փոքր տարածքով ու թույլ տնտեսությամբ հայտնվել է աշխարհի ուժեղների ընկերակցությունից դուրս, իսկ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային առումովª ոչ նպաստավոր պայմաններում: Այս իրականության մեջ Հայ Ազգը, որպես Արարչաստեղծ Հայ Ցեղի մի մասնիկ և ենի կրող, փորձում է վերագտնել իր հիմնականª Արարչատուր տեղն Արեգակի և Արարատի հովանու ներքո: Եվ այդ գործընթացի մեջ, միջազգային ու ներազգային խրթին և բազմաբնույթ քաղաքականության խաչմերուկում տեղի է ունենում հզոր պետությունների քաղաքական-տնտեսական, կրոնական-գաղափարախոսական, հոգևոր-մշակութային շահերի բախում, որն ընթանում է Երկրագնդի աշխարհաքաղաքական քարտեզի հերթական վերաձևման համար…
Այս հանգամանքներում ծագել է անհրաժեշտություն վերհիշելու մեր անցած, ճշտելու ներկա և հստակեցնելու ապագա ուղիներն ու նպատակները և ըստ այդմ էլ կառուցելու և վարելու հստակ ու վստահ, միահյուսված արտաքին ու ներքին քաղաքականություն:
Հայաստանի իշխանություններն ամեն կերպ պետք է ձգտեն հզոր պետությունների հետ վարել ճկուն, երկկողմանի շահավետ քաղաքականությունª ստեղծելով անկախ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, արտաքին ու ներքին քաղաքականությամբ առաջնորդվելու հնարավորություն: Այլապես, դառնալով որևէ հզոր պետության կամ համաշխարհային ապազգային ինչ-որ խմբավորման կցորդ, շարունակելու ենք լողալ մեր ստեղծած անհաջողությունների ծովում, մինչև ուժերի վերջնական սպառումը…
Այսօր ուժն է ծնում իրավունք. և հզոր Հայաստանի ու Հայ Ազգի ստեղծումը մեր բոլոր սերունդների ամենաառաջնային խնդիրն ու սուրբ պարտականությունն է:
Հայոց Ազգային Պետությունը Պատմական Հայաստանի ամբողջ տարածքի, պատմության ընթացքում ստեղծված բոլոր պետական կազմավորումների միակ իրավաժառանգորդն է:
Հայ Ազգը բազում հազարամյակներ ընթացող Հայոց Պատմության, ավանդական, մշակութային, գիտական, հոգևոր և բոլոր այլ արժեքների ու հարստությունների տերն է և իրավաժառանգորդը:
Հայաստանի ազգային կառավարությունը Պատմական Հայաստա- նի բոլոր իշխանությունների ու Թագավորական հարստությունների իրավաժառանգորդն է:
Հայաստանը աշխարհասփյուռ Հայության Հայրենիքն է և բոլոր Հայերն ունեն ՀՀ քաղաքացի (բնակիչ) դառնալու իրավունք:
Ազգային պետությունը, Հայրենի իշխանությունները պարտավոր են ապաստան տալ յուրաքանչյուր Հայի, պաշտպանել նրա անվտանգությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը:
Բոլոր Հայերը, Երկրագնդի որ հատվածում էլ գտնվեն, ունեն պարտականություններ Հայ Ազգի ու Հայաստանի, իրենց Պատմական Հայրենիքի նկատմամբ, որից հրաժարվելը ազգադավություն է, և խուսափողը պետք է զրկվի Հայրենի պետության ու համայն Հայության հովանավորությունից:
Ազգային անկախ պետության ամրապնդումն ու հզորացումը պայմանավորված է Հայ Ազգի միասնության, սեփական ազգային ու բարոյական գաղափարախոսությունները որպես պետական քաղաքականության հիմքի ընդունմամբ և օտար գաղափարախոսությունների ու կրոնների (աղանդներիª հավատքների, պաշտամունքների…)մերժմամբ: Եթե քաղաքական, տնտեսական, ոլորտներում պարտությունը հանգեցնում է պետության (Բնօրրանի)ª մարմնի կործանմանը, ապա մշակութային, կրոնական-գաղափարախոսական ոլորտներում պարտությունը սպանում է Ազգըª հոգին…
Հայ Ազգի միասնությունը, նպատակասլացությունը և Սրբազան Հայրենիքի գաղափարը սերունդների մեջ պահպանելու համար Հայկական Հարցը (հետագայումª Հայ Դատն ամբողջապես), Հայկական Պահանջատիրությունը պետք է շարունակեն մնալ ազգային ու պետական քաղաքականության հիմքում:
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է կառուցվի Հայ Ազգի ու Հայրենիքի շահերը պաշտպանելու, անվտանգությունն ապահովելու և ազգային նպատակներին հասնելու հայեցակարգից:
Միջազգային քաղաքականության մեջª հատկապես Հայոց Պահանջատիրության և Հայոց Մեծ Ցեղասպանության (1915-1923թթ.) նկատմամբ վերաբերմունքով պետք է ճշտվի Հայաստանին բարեկամ պետությունների, կազմակերպությունների և անհատների ցանկը:
Հայաստանում պետք է իշխի Օրենքըª Հայոց Սահմանադրությունը, որը կնդունվի ինչպես Հայրենիքում բնակվող, այնպես էլª աշխարհասփյուռ Հայության (*ովքեր ընդունում են իրենց պարտականությունները Հայ Ազգի ու Հայաստանի նկատմամբ) կողմից ընտրված Սահմանադիր Ժողովի (գիտաիրավաբանական խորհրդի) որոշմամբ, և կհաստատվի Համահայկական (տես*) Հանրաքվեով: Մեր Սահմանադրությունը պետք է կառուցվի սեփական ազգային, ավանդական ու բարոյական օրենքների հիմքի վրա, որը թույլ կտա աշխարհի բոլոր անկյուններում պահպանել Հայի ազգային ու բարոյական նկարագիրը և պաշտպանել իրավական, սոցիալական ու մյուս շահերը:
Հայ Ազգի և Հայաստանի միասնությունն ու հզորությունը կհարատևի Արիական-Ցեղապաշտական (Հայկական-Ցեղապահպանական) ապրելակերպի վերահաստատմամբ, պատմական արժեքների վերագնահատմամբ և Ազատ, Անկախ ու Միացյալ Հայաստանի վերակերտմամբ:
Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ պետական կառավարման ձև (նախագահական, խորհրդարանական և այլն) կհաստատվի Հայաստանում (ճիշտըª Արարչապետությունն է), անհրաժեշտաբար պետք է վերականգնվի Հայկական Միասնական Թագավորական հարստությունը (եվրոպական ու ասիական շատ պետությունների օրինակով)ª իր բոլոր ավանդույթներով և առանձնահատկություններով: Հայոց Սահմանադրությունը պետք է կարգավորի Հայրենի իշխանությունների և Թագավորական հարստության համագործակցությունըª ի շահ Հայ Ազգի և Հայաստանի: Թագավորական հարստությունը պետք է լինի Արիական-Ցեղապաշտական (Հայկական-Ցեղապահպանական), ազգային ու բարոյական ապրելակերպի հովանավորը և պահպանողը, պետք է առաջնորդվի զուտ ազգային գաղափարախոսությամբ ու քաղաքականությամբ և միաժամանակ լինի Արյան մաքրության ու ենի առաքելության շարունակության պահպանողը: Թագավորական հարստությունը, հասարակարգերի և իշխանությունների փոփոխությունից անկախ, պետք է մնա որպես անաղարտության և առաքինության օրրան…

------------------

Նոր Դինաստիայի հաստատողը պարտադիր չէ որ լինի նախարարական ցեղից, Եթե Քոչարյանը լինի իսկական ՀայԱրի տղամարդ ու հաստատի իր դինաստիան ապա մենք այն կընդունենք
Reply With Quote
Old 08.10.2004, 23:01   #23
VIP Роджер
 
darrel's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Yereven
Age: 51
Posts: 4,462
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 10 | 4
Default

Тринити, какой у вас неразборчивый подчерк ...
Reply With Quote
Old 06.03.2005, 12:36   #24
★★★★★★★★★★★★★
 
Hrach_Techie's Avatar
 
Join Date: 08 2004
Location: London, UK
Age: 38
Posts: 16,531
Downloads: 8
Uploads: 0
Reputation: 482 | 6
Default Soma among the Armenians

[9] The material presented in this study suggests that in remote antiquity the populations of the Armenian highlands, like the proto-Iranians and proto-Indians, used the Amanita muscaria mushroom for religious intoxication. The Iranians and Indians, at some point in the distant past, discontinued the practise. Ethnobotanists have suggested that the replacement of the original soma by surrogates among the Iranians and Indians was due to the difficulty of obtaining the entheogen, or its complete unavailability in their new settlements. Such was not the case in eastern Asia Minor and the Caucasus. The presence there of virtually all known arboreal hosts of Amanita muscaria has guaranteed its continued availability to the resident populations from earliest times to the present. While the proto-Armenian shaman-priests, like their Iranian and Indian cousins, may have discontinued soma use in their "official" religious practises, this may not have been the case among the common folk. The myths, tales, and customs reviewed above strongly suggest this.

The myth of the birth of the god Vahagn, Armenia's remembrance of the birth of the god Soma, seems to belong to the second-early first millenium B.C., perhaps an "independent tradition from the original homeland of the Indo-Aryans" as Ananikian put it (72). Neither Indian nor Iranian sources has preserved a birth legend for the god Soma, though the Armenian tradition has. The birth legends and gestes of the god Mithra are also replete with Amanita imagery. The presence of a popular Mithra cult on the Armenian highlands through the early centuries of our era, with secret rites and a mysterious "sacrament" suggests that the imagery is not simply evocative archaising.

Yet by the 5th century A.D. the meaning of the story of Vahagn's birth and of the vishap-harvest was no longer understood by Armenia's clerical writers. One suspects that members of the numerous pagan and Christian cults and sects which thrived across the highlands may have understood things differently and may have made use of the abundant ethnobotanicals readily available to them, including the Amanita muscaria mushroom, for magico-religious and sexual purposes (73). A surviving Armenian magical text also suggests this (74).

The 9-10th century epic, David of Sasun, not only contains the classical markers of Amanita also found in the descriptions of Vahagn and Mithra, but has at least one figure, David, the central hero, ingesting wild mushrooms, and feeling their effects. Mushroom and soma imagery is striking and systematic in all cycles of the epic. The society which produced this masterpiece knew about the Amanita mushroom firsthand. Unlike the Iranian and Indian societies which abandoned Amanita, Armenian societies, apparently, held it dear; though it is in folk culture rather than in the world of the priests and literary histories that this is reflected. Elements of the soma ceremony itself survived among the Armenian population of central and eastern Asia Minor until the second decade of the twentieth century. The continuing availability of the red-capped mushroom across the Armenian highlands and in the Caucasus suggests that modern residents there also may have some tales to tell, if anthropologists will listen.

http://rbedrosian.com/soma.htm
Reply With Quote
Old 06.03.2005, 12:52   #25
добрый снайпер
 
Mighty's Avatar
 
Join Date: 10 2004
Location: Yerevan
Age: 38
Posts: 2,278
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

нет а вообще, есть тут хоть кто-то, кто знает от кого пошел этот вымышленный термин про арийцев?
Кто-то знает, что вся эта муть началась с художественно-документированно-коммерческой книжечки одной писательницы в начале прошлого века? И просто оказалась на руку немногим правителям в Европе...
уважаемый Даррел просвятите если знаете
Reply With Quote
Old 07.03.2005, 19:12   #26
VIP Роджер
 
darrel's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Yereven
Age: 51
Posts: 4,462
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 10 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by Mighty
нет а вообще, есть тут хоть кто-то, кто знает от кого пошел этот вымышленный термин про арийцев?
Кто-то знает, что вся эта муть началась с художественно-документированно-коммерческой книжечки одной писательницы в начале прошлого века? И просто оказалась на руку немногим правителям в Европе...
уважаемый Даррел просвятите если знаете

Честно говоря, я в литературе не силен ... да и в политической истории тоже. Меня арийские партии и движения интересуют исключительно в контексте уголовного права
Reply With Quote
Old 10.03.2005, 13:00   #27
Дошкольник
 
AYG's Avatar
 
Join Date: 02 2005
Location: Russia
Age: 40
Posts: 78
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Quote:
Originally Posted by Mighty
нет а вообще, есть тут хоть кто-то, кто знает от кого пошел этот вымышленный термин про арийцев?
Кто-то знает, что вся эта муть началась с художественно-документированно-коммерческой книжечки одной писательницы в начале прошлого века?
Не будет удивительно,если здесь найдутся люди,которые станут утверждать что Гомер иллиаду написал в прошлом веке,и что он под Арийским царём Агамемнон подразумевал Гитлера.
Reply With Quote
Old 11.03.2005, 07:12   #28
Смотри мне прямо в глаза!
 
Monopole's Avatar
 
Join Date: 09 2003
Location: Все там будем.....
Age: 41
Posts: 16,499
Downloads: 1
Uploads: 0
Reputation: 493 | 6
Default

Quote:
Originally Posted by AYG
Не будет удивительно,если здесь найдутся люди,которые станут утверждать что Гомер иллиаду написал в прошлом веке,и что он под Арийским царём Агамемнон подразумевал Гитлера.
В Иллиаде есть выражение "арийский царь" ?
Это что-то новенькое.
Reply With Quote
Old 11.03.2005, 09:31   #29
Дошкольник
 
AYG's Avatar
 
Join Date: 02 2005
Location: Russia
Age: 40
Posts: 78
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Quote:
Originally Posted by Monopole
В Иллиаде есть выражение "арийский царь" ?
Это что-то новенькое.
Я русский вариант не смотрел,но Армянский вариант звучит так
"Агамемнон Арйац Аркан".
Reply With Quote
Old 22.03.2005, 13:36   #30
dumb
 
Sandaramet's Avatar
 
Join Date: 09 2004
Location: edge of razor
Posts: 3,225
Downloads: 2
Uploads: 0
Reputation: 116 | 3
Default

evreyi sami rassisty! i pochmu, ya ne ponemyu, oni (evreyi) "vsex" uprekayut, i botyatsya protiv antiyevreystva?!
eshe v Vetxom Zavete bog izbral evreyeom kak izbraniy narod! i eshe posle etogo, evreyi pitayutsya obvinit' v rasizme drugix!
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 14:10.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.