Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Blogs
Register

Old
Rating: 13 votes, 1.00 average.

only in armenia... pre-election edition

Posted 26.01.2008 at 09:19 by Moonlight

второй блог держать не смогу, но можно выборочно дублитовать из жж:)
[QUOTE][URL="http://users.livejournal.com/_inri_/71942.html"]here[/URL] found some parallels between jews & armenians, then remembered the fun series "only armenians..."

let's add to the series. sorry, if won't be that funny.

only in armenia an "intellectual" comes to power with a pan-national movement & tyrannises the same folk so that in 5 years has to falsify the election results.

only in armenia the "intellectual", who has been in tribunes of mln's demonstrators & got the power only due to this national wave, will force a bloody crackdown of folks' demonstrations.

only in armenia the monster will stay unpunished & be back & play a victim, an opposition, a fighter (the only one in horizon) for democracy & liberalism. & with such cynicism discredit the ideas of democracy & liberalism.

only in armenia years after his bloody crackdown the intellectual-monster will again use mass-demonstrations & again be back to its tribunes & from there criticize everything & everybody, the current powers, the current opposition, complain of limiting his freedom of speech, of prosecutions.

& only in armenia ppl will sincerely believe in him & go after him. again.

how? koz ppl have short memory? what's this? a mass-amnesia? is it curable?

to freshen memories:
[url]http://www.youtube.com/watch?v=dgAOMaJU3fg[/url][/quote]

[URL="http://moonleight.livejournal.com/108579.html"]source[/URL]
Moonlight's Avatar
Silence
Posted in Uncategorized
Views 2737 Comments 0 Moonlight is offline
Old
Rating: 14 votes, 1.00 average.

Тест

Posted 29.01.2008 at 20:32 by Jane

Пять минут, полет нормальный...
Jane's Avatar
Кашмарег...
Posted in Uncategorized
Views 3348 Comments 0 Jane is offline
Old
Rating: 15 votes, 1.00 average.

Հանրօգուտ աշխատանք

Posted 04.02.2008 at 16:58 by grieg (Social...)

Ուշադրություն,

մտավոր թեր զարգացում ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ (օժանդակ) դպրոց 9րդ դասարանի երեխաները հետ միասին այպիսի մի հանրօգուտ ծրագիր է մշակվել `
Գիշերօթիկ դպրոցի երեխաները ձայնագրում են հետաքրքիր աուդիո գրքեր` հեքիաթներ,ասմունքներ և այլն , ապա այն անվճար բաժանվում է կույր և տեսողական դժվարություներ ունեցող երեխաների համար:...
grieg's Avatar
Дошкольник
Posted in Uncategorized
Views 6327 Comments 0 grieg is offline
Old
Rating: 15 votes, 1.00 average.

Бредовые идеи...

Posted 08.02.2008 at 21:45 by Satyricon (Однажды в студеную зимнюю пору...)

Буду здесь писать те бредовые идеи или вопросы, которые иногда приходят в голову откудато :spin:.
Satyricon's Avatar
это надо видеть
Posted in Uncategorized
Views 18135 Comments 30 Satyricon is offline
Old
Rating: 15 votes, 1.00 average.

армянская сважжба!

Posted 10.02.2008 at 16:01 by Moonlight

[URL="http://moonleight.livejournal.com/116667.html"]приглашаю всех!!! [/URL] :spin:
Moonlight's Avatar
Silence
Posted in Uncategorized
Views 5338 Comments 0 Moonlight is offline

На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 15:30.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.