Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > General Discussions > English Only
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 12.05.2006, 01:02   #1
Easy rider
 
Silver's Avatar
 
Join Date: 11 2005
Location: tristeza
Age: 36
Posts: 1,082
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Cheer up please.

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

Rejoice, and be glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.

Woe unto you that are full now, for ye shall hunger.

Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep.

Woe unto you, when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets.
__________________
http://sssilver.googlepages.com/blog...ner_300x30.jpg

http://www.hra.am/img/Gulyan1.gif

You must spread before giving to Silver again.
Reply With Quote
Old 12.05.2006, 01:22   #2
Easy rider
 
Silver's Avatar
 
Join Date: 11 2005
Location: tristeza
Age: 36
Posts: 1,082
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Re: Cheer up please.

Երանի հոգով աղքատներին, որ նորանցն է երնքի թագավորությունը:

Երանի սգաւորներին, որ նորանք կ´մխիթարուին:

Երանի հեզերին, որ նորանք կ´ժառանգեն երկիրը:

Երանի նորանց, որ սոված եւ ծարավ են արդարութեան, որ նորանք կը կշտանան:

Երանի ողորմածներին, որ նորանք ողորմություն կ´գտնեն:

Երանի նորանց, որ սրտով մաքուր են, որ նորանք Աստուծուն կ´տեսնեն:

Երանի խաղաղություն անողներին, որ նորանք Աստուծոյ որդիք կը կոչուին:

Երանի նորանց` որ արդարութեան համար հալածուած են, որ նորանցն է երկնքի արքայութիւնը:

Երանի ձեզ, երբոր կ´նախատեն ձեզ եւ կ´հալածեն եւ ամեն չար բան սուտ տեղը կ´ասեն ձեր վերայ իմ պատճառովը:

Ուրախացեք եւ ցնծացէք, որ ձեր վարձքը շատ է երկնքումը. որովհետեւ այսպէս հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ կային:

Բայց վայ ձեզ` հարուստներիդ, որ ձեր մխիթարությունն ընդունեցիք:

Վայ ձեզ` որ կշտացել եք, որ պիտի սովիք.

Վայ ձեզ` որ հիմա ծիծաղում եք, որ սուգ պիտի անէք, եւ լաց պիտի լինիք:

Վայ ձեզ` երբոր ամեն մարդիկ ձեզանից բարի ասեն, որովհետեւ այդպէս էին անում սուտ մարգարէներին նորանց հայրերը:
Reply With Quote
Old 13.05.2006, 16:08   #3
Студент
 
Sevana's Avatar
 
Join Date: 09 2004
Location: Canada
Posts: 387
Downloads: 10
Uploads: 0
Reputation: 30 | 4
Default Re: Cheer up please.

Amen , Right on silver
Reply With Quote
Old 15.05.2006, 17:55   #4
poor misguided fool
 
lightontheshore's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Yerevan
Age: 34
Posts: 606
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 6 | 0
Default Re: Cheer up please.

Amen!
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 17:29.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.