Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   Armenian Only (https://forum.armkb.com/armenian-only/)
-   -   Էրդողանից Քոչարյանին (քֆուրախառը) (https://forum.armkb.com/armenian-only/16875-a.html)

Երեխա 27.04.2005 06:27

Էրդողանից Քոչարյանին (քֆուրախառը)
 
Կարդալով այս նամակը անթաքույց ծիծաղ տեսա այնտեղ, նամանավանդ ցեղասպանության դեպքերի հետ հնարավոր կապ ունեցող 3-րդ երկրների մասին նշումը

դիվանագիտական լեզվից թարգմանելով նորմալ հայերենի կստացվի

-Արա ծայրանդամ պլոճիկ ունես ռըսներին ստիպես արխիվները բացեն, որ տենաս թե ձեր դարավոր բարեկամները ձեզ ոնց են ****...


վատ չի վատ չի
թուրքերն ել են ղժժժժում վրեքս

/moderator/ hayhoyakan artahaytutyunnere aystegh argelvum en


All times are GMT. The time now is 20:22.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.