Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   General (https://forum.armkb.com/general/)
-   -   A chto na chot FOTOGRAFI (https://forum.armkb.com/general/2211-chto-na-chot-fotografi.html)

Onyx 11.07.2002 19:05

A chto na chot FOTOGRAFI
 
Greco kagda budut fotki i gde ix mojno
posmotrety....

greka 11.07.2002 19:13

za fotki pinajte Grizli - Medvedja Kosolapogo - fotki u nego !!!!

:)

jt 11.07.2002 19:21

hambereq narod klini....
ja tak dumaju chto esor :rolleyes:

Onyx 11.07.2002 19:28

Ya esor vor lini lava!!!!!!


All times are GMT. The time now is 10:01.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.