Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   Greeting Place (https://forum.armkb.com/greeting-place/)
-   -   Pozdravlyaem zx.. s yubuleem (https://forum.armkb.com/greeting-place/24877-pozdravlyaem-zx-s-yubuleem.html)

AvDav 20.09.2006 23:02

Pozdravlyaem zx.. s yubuleem
 
Dorogoi zx.., pazdravlayu tebya s tricaciletiem jilau fsivo nailicheva, more lubvi i shastya tibe dorogoi! pust tvoi dorogi budut takimi je bezprepiatsvennimi kak u Budhi.


All times are GMT. The time now is 23:21.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.