Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   Web Development (https://forum.armkb.com/web-development/)
-   -   Why doesn't work my PHP in mozila ? (https://forum.armkb.com/web-development/30943-why-doesn-t-work-my-php-mozila.html)

varduhi 13.01.2008 11:23

Why doesn't work my PHP in mozila ?
 
Dreamweaveri mech grac PHP code-y chem karox Firefox-ov ashxatacnem?
Ov karox e asel inchu? Im mot Apache servery nnormal ashxatum e.
Please help!!

vahag_1985 13.01.2008 11:51

Chaskaca! Vonc es uzum PHP cody Mozillayov ashxatacnes????:confused:

[ Xelgen ] 13.01.2008 14:26

Վարդուհի ջան, նման հարցեր տալուց միշտ մանրամասն նշի
1) ինչ և ոնց ես արել
2) ինչ սխալ ես ստացել/ինչը չի աշխատում, կամ եթե քո ուզած ձևով չի աշխատում ոնց է աշխատում
3) քո համակարգի կոնֆիգուրացիան (ՕՀ, սերվիսներ, զանազան կապ ունցեող պարամետրեր)

հակառակ դեպքում հնարավոր չե քեզ որևէ ձև օգնել։

Mesrop 16.01.2008 16:15

արդյոք localhost -ov es kanchum? te html preview es arel? :)


All times are GMT. The time now is 21:41.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.