Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   Unix (https://forum.armkb.com/unix/)
-   -   Rh9 (https://forum.armkb.com/unix/7701-rh9.html)

no1 25.06.2003 05:56

Rh9
 
sushestvuet li root exployt dlya rh9? esli da to gde mojno ego nayti'? zaranie spasibo....


All times are GMT. The time now is 19:44.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.