Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Technical sections > Telecommunications
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 23.09.2004, 05:53   #1
Ребе - коп!
 
Speedy Gonzales's Avatar
 
Join Date: 03 2003
Location: sfba
Age: 43
Posts: 4,188
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 29 | 4
Default Спутниковое ТВ

Господа! Дамы!

Позвольте попросить поделиться информацией пользователей талерок и приближенных к ним .

Скоско стоит? Что показывает? Нужно ли дополнительные карты покупать, для НТВ+ например?
Откуда лучше покупать?
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 07:41   #2
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 41
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

Speed jan mi 1000 manet dnes nenc ban khavaqenq vor el chasac. Nkerojs hamar havaqecinq.

NTV+ chi cuyc ta vorovhetev dranc coder' shat shut shut en poxum u yete nuynis jardes ches hascni vayelel.

De klini Dish mecot, motor ov, frracox, mi qani sputnikneri vra configure arac. Cuyc kta mot 1000 ic avel TV , klses mi 3000 Radio aliq.
Tuner' kunena Card i tex , decodern el unenq codov aliqner' bacelu hamar ktas cardd coder' klcnenq kmtcnes co Tuneri mej kbaci ed aliqner'.

Kunena external HDD i tex, kdnes , karox es asenq inch vor program ic kam tarber programneric naxoroq trvac rezimov Grab anel Mpeg-2 ov ed HDD id mej.

heriq che?
eli baner karox e uni, moracel em ...
__________________
Ախպեր դու էմիգրացիան տուրիզմի հետ մի խառնի...

http://moskull.livejournal.com/
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 07:50   #3
Stalker
 
Timewind's Avatar
 
Join Date: 09 2002
Location: Припять
Age: 86
Posts: 853
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 12 | 4
Default

ape, yes el avelanam ha

и стоит ли думать о выборе Sat.TV или AATV ??
я получил от них мейл, каналы/цены (могу поделиться) .... не особо ...

вот. и фактически тоже думаю о сат.тв
какие каналы, есть каналы кодированные, MTV, НТВ, и т.д.
как же с ними?

и что лучше покупать?
иск инч вор бренди момент ка??
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 08:02   #4
Stalker
 
Timewind's Avatar
 
Join Date: 09 2002
Location: Припять
Age: 86
Posts: 853
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 12 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by VaheX
Speed jan mi 1000 manet dnes nenc ban khavaqenq vor el chasac. Nkerojs hamar havaqecinq.

NTV+ chi cuyc ta vorovhetev dranc coder' shat shut shut en poxum u yete nuynis jardes ches hascni vayelel.

De klini Dish mecot, motor ov, frracox, mi qani sputnikneri vra configure arac. Cuyc kta mot 1000 ic avel TV , klses mi 3000 Radio aliq.
Tuner' kunena Card i tex , decodern el unenq codov aliqner' bacelu hamar ktas cardd coder' klcnenq kmtcnes co Tuneri mej kbaci ed aliqner'.

Kunena external HDD i tex, kdnes , karox es asenq inch vor program ic kam tarber programneric naxoroq trvac rezimov Grab anel Mpeg-2 ov ed HDD id mej.

heriq che?
eli baner karox e uni, moracel em ...
isk karas ases et tuner-i [email protected]?
mi hat internetum nayem ....
$1000 ndsuma [email protected]?

isk [email protected] et vor kanalneri masin a [email protected]? tipa MTV, ban, ha?
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 08:06   #5
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 41
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

Im' che barekams, nkerojins e, kgrem modeln'. Decode anum e hamarya bolor Code ov aliqner' baci NTV i aliqneric.

Ed Coder sarqn el arandzin e, mianum e internetin, vercnum e coder' u lcnum e ed cardi vra. Ed sarqn el arandzin arzi 75 $ Moskvayum.

1000 $ in mot arzecav ir hamar Dish Tuner + 160 Gb HDD + texadrum.
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 08:13   #6
Ребе - коп!
 
Speedy Gonzales's Avatar
 
Join Date: 03 2003
Location: sfba
Age: 43
Posts: 4,188
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 29 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by Timewind
ape, yes el avelanam ha

и стоит ли думать о выборе Sat.TV или AATV ??
я получил от них мейл, каналы/цены (могу поделиться) .... не особо ...

вот. и фактически тоже думаю о сат.тв
какие каналы, есть каналы кодированные, MTV, НТВ, и т.д.
как же с ними?

и что лучше покупать?
иск инч вор бренди момент ка??
A приведи -ка цены . Чего-то не то у них. Аcid goworil 200 predopala. No otec zwonil, emu skazali 280..
Покажи-ка емаил..
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 08:46   #7
Stalker
 
Timewind's Avatar
 
Join Date: 09 2002
Location: Припять
Age: 86
Posts: 853
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 12 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by Speedy Gonzales
A приведи -ка цены . Чего-то не то у них. Аcid goworil 200 predopala. No otec zwonil, emu skazali 280..
Покажи-ка емаил..
The installation fee is $250 of which $50 is the deposit and the
monthly fee is $20 for 60 channels, with the installation price for 3
months in advance must be paid.


Elite Package - $20

1
2
3
4 Hallmark
5 Eurosport
6 Ðîìàíòèêà
7 Super Sport 3 àíãë
8 Extreme Sports àíãë
9 Fox Kids/Ðóññêèé Áèçíåñ Êàíàë ðóñ, àíãë
10 Nickelodeon ðóñ, àíãë
11 ÑNN àíãë
12 Øêîëüíèê ÒÂ ðóñ
13 Animal Planet ðóñ, àíãë
14 Discovery ðóñ, àíãë
15 MTV europe ðóñ
16 VH1 ðóñ
17 Reality ÒV ðóñ, àíãë
18 Ren TV ðóñ
19 Ð 1 àðì
20 Ð 1 Åðåâàí àðì
21 ÎÐÒ ðóñ
22 ÐÒÐ ðóñ
23 Ð 2 àðì
24 Øîãàêàò àðì
25 Øàíò àðì
26 Ìîñêâà Îòêðûòûé Ìèð ðóñ
27 Explorer ðóñ,àíãë
28 Darial TV ðóñ
29 ESPN àíãë
30 Euronews ðóñ,àíãë….
31 Móç ÒÂ ðóñ
32 7 ÒÂ ðóñ
33 AB Moteurs àíãë
34 Êóëüòóðà ðóñ
35 Discovery Science ðóñ,àíãë
36 Discovery Civilization ðóñ,àíãë
37 Rambler ðóñ
38 ÍÒÂ+ñïîðò ðóñ
39 ÍÒÂ+ôóòáîë ðóñ
40 ÍÒÂ+ïðåìüåð ðóñ
41 ÍÒÂ+îíëàéí ðóñ
42 Äåòñêèé ìèð ðóñ
43 TNT/Cartoon Network àíãë
44 ÌÒV /Ðîññèÿ/ ðóñ
45 Äàìñêèé Êëóá ðóñ
46 Discovery Travel&Adventure ðóñ,àíãë
47 E! Entertainment àíãë
48 TV land àíãë
49 Paramount àíãë
50 The Movie Channel àíãë
51 BBC Prime àíãë
52 BBC World àíãë
53 ÒÂ 3 ðóñ
54 Fashion ôðàíö
55 Travel ðóñ,àíãë
56 Playboy àíãë
57 History ðóñ,àíãë
58 CNBC/Nàtional Geographic ðóñ,àíãë
59 ÒÂ 1000 ðóñ,àíãë
60 ÐÒÐ Ïëàíåòà ðóñ

mi hat copy/paste ara, yete [email protected] cuc chta ...
__________________
... for long you live and high you fly ...
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 09:10   #8
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 41
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

Quote:
Originally Posted by Timewind
Isk en 5 $ oc paketi mej hetaqrqir e inch ka?
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 09:45   #9
Ребе - коп!
 
Speedy Gonzales's Avatar
 
Join Date: 03 2003
Location: sfba
Age: 43
Posts: 4,188
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 29 | 4
Default

50$ депозит это что? когда его вернут?
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 09:50   #10
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 41
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

yerb vor hrazarves bazanordagrutyunic
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 10:27   #11
Stalker
 
Timewind's Avatar
 
Join Date: 09 2002
Location: Припять
Age: 86
Posts: 853
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 12 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by VaheX
Isk en 5 $ oc paketi mej hetaqrqir e inch ka?
Basic Package - $51Íàøå êèíî2Ðóññêèé Èëëþçèîí3ÎÐÒ Èíòåðíåøíë4Hallmark5Eurosport6Ðîìàíòèêà7Super Sport 38Extreme Sports9Fox Kids/Ðóññêèé Áèçíåñ Êàíàë10Nickelodeon11ÑNN12Øêîëüíèê ÒÂ13Animal Planet14Discovery15MTV europe16VH117Reality ÒV18Ren TV19Ð 120Ð 1 Åðåâàí21ÎÐÒ 22ÐÒÐ23Ð 224Øîãàêàò25Øàíò
Reply With Quote
Old 23.09.2004, 10:29   #12
Stalker
 
Timewind's Avatar
 
Join Date: 09 2002
Location: Припять
Age: 86
Posts: 853
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 12 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by VaheX
Isk en 5 $ oc paketi mej hetaqrqir e inch ka?
Premier Package - $12

1 Íàøå êèíî ðóñ
2 Ðóññêèé Èëëþçèîí ðóñ
3 ÎÐÒ Èíòåðíåøíë ðóñ
4 Hallmark ðóñ, àíãë
5 Eurosport ðóñ, àíãë
6 Ðîìàíòèêà ðóñ
7 Super Sport 3
8 Extreme Sports
9 Fox Kids/Ðóññêèé Áèçíåñ Êàíàë
10 Nickelodeon
11 ÑNN
12 Øêîëüíèê ÒÂ
13 Animal Planet
14 Discovery
15 MTV europe
16 VH1
17 Reality ÒV
18 Ren TV
19 Ð 1
20 Ð 1 Åðåâàí
21 ÎÐÒ
22 ÐÒÐ
23 Ð 2
24 Øîãàêàò
25 Øàíò
26 Ìîñêâà Îòêðûòûé Ìèð
27 Explorer
28 Darial TV
29 ESPN
30 Euronews
31 Móç ÒÂ
32 7 ÒÂ
33 AB Moteurs
34 Êóëüòóðà
Reply With Quote
Old 30.09.2004, 19:57   #13
KAWAU
 
maxus's Avatar
 
Join Date: 02 2004
Location: 212.73.82.130
Age: 40
Posts: 520
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

a skolko stoyat malenikie tarelki (giperboli) s tyunerom, i skolko kanalov oni lovyat?
Reply With Quote
Old 04.10.2004, 21:18   #14
Магистр
 
svoy's Avatar
 
Join Date: 11 2003
Location: heart of europe
Age: 41
Posts: 718
Downloads: 41
Uploads: 0
Reputation: 11 | 4
Default

axper 1000$ et miqich tang chi? Te et dollari kurse vor enknuma dra hamar???
Ya kogdato kogda vremya bilo radi xobbi doma eti goldcads pod auto update pisal posledniy bol'she goda derzhalsya ntv mir na siriuse pokazival!
Mozhet opyat' eto vsyo tak dorogo potomu chto v armenii.....
ya tut za 1000 baksov ko vsemu etomu i Home cinema kotoriy dazhe Divx proigrivaet prisobachu! On budet ac3 surroundom vidavat'! Ta****sya mozhno kogda zinuzh v surrounde

A esli konechno ne sekret yesli apparaturu dostat' toka service skoko budet stoit'?
Ili kakaya konretmno aparatra v 1000$ vklyuchayet?
reciver?
card reader ? ( viax?)
cam reader ? i td...
__________________
http://imagegen.last.fm/Geldropdown-...ks/3/svoy1.gif
If you stop, you die! Doc Miles, Crank
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 20:16.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.