Go Back   Armenian Knowledge Base > General Discussions > News

Reply
 
Thread Tools

ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 20.03.2006, 11:01   #1
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Talking ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Ծանոթացեք խնդրեմ
Կարող եք հանդես գալ դիտողություններով և առաջարկություննեով:
__________________
Кто не с нами – тот против нас.(c)
Всех к стенке. (с)
Цель оправдывает средства. (c)

Last edited by DijiTall; 20.03.2006 at 13:13.
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 20.03.2006, 11:15   #2
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Նորությունների բաժնի մասին” www.forum.armkb.com-ի օրենքը


ԳԼՈՒԽ 1

Օրենքի կարգավրոման առարկան.

Հոդված 1. Սույն օրենքով կարգավորվում է ֆորումի նորությունների բաժնից օգտվելու նորությունների ենթաբաժին բացելու, ենթաբաժնում նորություններ զետեղելու,ինչպես նաև զետեղված նորություններում պատասխաններ զետեղելու, քնարկումներ կազմակերպելու կարգը, քննարկումներին մասնակցելու, ինչպես նաև այդ քնարկումների ժամանակ ընդհանուր վարքագծի պարտադիր կանոններ սահմանելու վերաբերյալ դրույթներ:

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Հոդված 2. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետեւյալ իմաստները.

ա) ՙԱդմինիստրատոր՚` Լիազոր մարմին, ֆորումի հիմնադիր.
բ) ՙՄոդերատոր՚` ադմինիստրատորի կողմից լիազորված անձ, որը իր լիազորությունների շրջանակներում կարգավորվում է բաժնի իրավահարաբերությունները.
գ) ՙԱկնհայտ կեղծ նորություն՚` նորություն, որը իր մեջ պարունակում է ակնհայտ կեղծիքներ.
դ) ՙՉհիմնավորված նորություն՚` նորություն, որի իրականությանը համապատասխանելը հիմնավորված չէ.
ե) ՙՈչ պատշաճ նորություն՚` նորություն, որը հղում չի պարունակու սկբնաղբյուրի վրա:

Սույն Օրենքի գործողության ոլորտը.

Հոդված 3. Սույն օրենքի տարածվում է այն անձանց վրա, ովքեր նորություներ են զետեղում բաժնում, օգտվում են պատասխաներ զետեղելու իրավունքից, կազմակերպում են քննարկումներ, հարց և պատասխաններ:

ԳԼՈՒԽ 2.

Բաժնից օգտվող անձանց և մոդերատորի իրավունքները և պարտականությունները.

Հոդված 4. Բաժնից օգտվող անձնինք իրավունք ունեն բաժնում զետեղել ցանկացած նորություն, որը չի հակասում ՀՀ օրենսդրությանը, էթիկայի ընդհանուր նորմերին, սույն օրենքին:
Բաժնում կարելի է կազմակերպել քննարկումներ, բանավեճեր, հարց ու պատասխաններ:
Բաժնում տեղադրված նորությունների սկզբնաղբյուրի վրա հղումը պարտադիր է:
Արգելվում է բաժնի օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն և պատերազմ քարոզելու նպատակով:
Անձնական վիրավորանք հասցնելն արգելվում:
Արգելվում է ցանկացած տեսակի տեքստերի զետեղումը բաժնում, որոնք չեն բխում պետական, ազգային շահերից, պարունակում են և/կամ քարոզում են հակահայկական տրամադրություններ:


Մոդերատորի իրավասությունը

Հոդված 5. Մոդերատորը սույն բաժնի շրջանակներում`

1. Կազմակերպում է քննարկումներ.
2. Մասնակցում է քննարկումներին.
3. Հետևում է սույն օրենքի կատարմանը.
4. Կարող է անել նկատողություն, խիստ նկատողություն, հեռացում.
5. Իրավասու է վերացնել ցանկացաց տեքստ, որը հակասում է սույն օրենքին, այլ օրենքիներին և իրավական ակտերին:
6. Իրավասու է փակել ցանկացած քննարկվող թեմա, որը չի բխում սույն օրենքից:

ԳԼՈՒԽ 3.

Անցումնային դրույթներ

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց պահից ուժը կորցրած ճանաչել նախքինում գործող բոլոր կանոնները:

Last edited by DijiTall; 20.03.2006 at 13:07.
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 20.03.2006, 11:53   #3
Moderator
 
Gayka's Avatar
 
Join Date: 04 2002
Location: Yerevan, Armenia
Age: 41
Posts: 2,636
Rep Power: 5
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Տե՛ս կարմիրով նշված բառերը
Quote:
Originally Posted by DijiTall
Նորությունների բաժնի մասին” www.forum.armkb.com-ի օրենքը


ԳԼՈՒԽ 1

Օրենքի կարգավորման առարկան.

Հոդված 1. Սույն օրենքով կարգավորվում է ֆորումի նորությունների բաժնից օգտվելու, նորությունների ենթաբաժին բացելու, ենթաբաժնում նորություններ զետեղելու,ինչպես նաև զետեղված նորություններում պատասխաններ զետեղելու, քննարկումներ կազմակերպելու կարգը, քննարկումներին մասնակցելու, ինչպես նաև այդ քննարկումների ժամանակ ընդհանուր վարքագծի պարտադիր կանոններ սահմանելու վերաբերյալ դրույթներ:

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Հոդված 2. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետեւյալ իմաստները.

ա) ՙԱդմինիստրատոր՚` Լիազոր մարմին, ֆորումի հիմնադիր.
բ) ՙՄոդերատոր՚` ադմինիստրատորի կողմից լիազորված անձ, որը իր լիազորությունների շրջանակներում կարգավորվում է բաժնի իրավահարաբերությունները.
գ) ՙԱկնհայտ կեղծ նորություն՚` նորություն, որը իր մեջ պարունակում է ակնհայտ կեղծիքներ.
դ) ՙՉհիմնավորված նորություն՚` նորություն, որի իրականությանը համապատասխանելը հիմնավորված չէ.
ե) ՙՈչ պատշաճ նորություն՚` նորություն, որը հղում չի պարունակու մ սկզբնաղբյուրի վրա:

Սույն Օրենքի գործողության ոլորտը.

Հոդված 3. Սույն օրենքի տարածվում է այն անձանց վրա, ովքեր նորություներ են զետեղում բաժնում, օգտվում են պատասխաներ զետեղելու իրավունքից, կազմակերպում են քննարկումներ, հարց և պատասխաններ:

ԳԼՈՒԽ 2.

Բաժնից օգտվող անձանց և մոդերատորի իրավունքները և պարտականությունները.

Հոդված 4. Բաժնից օգտվող անձնինք իրավունք ունեն բաժնում զետեղել ցանկացած նորություն, որը չի հակասում ՀՀ օրենսդրությանը, էթիկայի ընդհանուր նորմերին, սույն օրենքին:
Բաժնում կարելի է կազմակերպել քննարկումներ, բանավեճեր, հարց ու պատասխաններ:
Բաժնում տեղադրված նորությունների սկզբնաղբյուրի վրա հղում չտալն արգելվում: (առաջարկում եմ փոխարինել` «հղումը պարտադիր է»)
Արգելվում է բաժնի օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն և պատերազմ քարոզելու նպատակով:
Անձնական վիրավորանք հասցնելն արգելվում է:
Արգելվում է ցանկացած տեսակի տեքստերի զետեղումը բաժնում, որոնք չեն բխում պետական, ազգային շահերից, պարունակում են և/կամ քարոզում են հակահայկական տրամադրություններ:


Մոդերատորի իրավասությունը

Հոդված 5. Մոդերատորը սույն բաժնի շրջանակներում`

1. Կազմակերպում է քննարկումներ.
2. Մասնակցում է քննարկումներին.
3. Հետևում է սույն օրենքի կատարմանը.
4. Կարող է անել նկատողություն, խիստ նկատողություն, հեռացում.
5. Իրավասու է վերացնել ցանկացած տեքստ, որը հակասում է սույն օրենքին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին:
6. Իրավասու է փակել ցանկացած քննարկվող թեմա, որը չի բխում սույն օրենքից:

ԳԼՈՒԽ 3.

Անցումային դրույթներ

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել նախկինում գործող բոլոր կանոնները:
Վիճելի է «Արգելվում է ցանկացած տեսակի տեքստերի զետեղումը բաժնում, որոնք չեն բխում պետական, ազգային շահերից...» նախադասությունը
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 20.03.2006, 12:01   #4
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by Gayka
Տե՛ս կարմիրով նշված բառերը


Վիճելի է «Արգելվում է ցանկացած տեսակի տեքստերի զետեղումը բաժնում, որոնք չեն բխում պետական, ազգային շահերից...» նախադասությունը
Gay jan vor masy chhaskacar asa meknabanem...
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 20.03.2006, 12:29   #5
Moderator
 
Gayka's Avatar
 
Join Date: 04 2002
Location: Yerevan, Armenia
Age: 41
Posts: 2,636
Rep Power: 5
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Սուրո, խոսքս նախադասության առաջին մասին էր վերաբերում։
Կարծում եմ` այս բաժնում բոլոր նորությունները չէ, որ քաղաքական բնույթ են կրում, հետեւաբար, միշտ չէ, որ պետք է բխեն ազգային շահերից։
Գուցե սխալվում եմ, չգիտեմ...
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 20.03.2006, 13:05   #6
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by Gayka
Սուրո, խոսքս նախադասության առաջին մասին էր վերաբերում։
Կարծում եմ` այս բաժնում բոլոր նորությունները չէ, որ քաղաքական բնույթ են կրում, հետեւաբար, միշտ չէ, որ պետք է բխեն ազգային շահերից։
Գուցե սխալվում եմ, չգիտեմ...
Գայ ջան դե ստեղից ուղակի կարելի է ենթադրել, որ ցանկացած նորություն, որը կարող է հակասել ազգային շահերին արգելվում է:
Կարա լինի այլ թեմա, որը նույնպես վտանգավոր իմաստ պարունակի:

չնայած խմբագրման կարիք ունի հիմա նայում եմ թարմ աջքով:
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 21.03.2006, 05:18   #7
toreador who can't kill
 
Сизиф's Avatar
 
Join Date: 05 2003
Location: The Palace of Exile
Posts: 3,495
Rep Power: 4
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Ի՞նչ է նշանակում "չի բխում պետական, ազգային շահերից ",
ով է որոշելու հակասում է, թե ոչ նորությունը այդ շահերին:

Սույն կետը ինձ հիշեցնում է սովետական օրենքը "Об антисоветской агитации
и пропаганде", որով կարելի էր դատապարտել ցանկացած մարդու:
__________________
"...And I can tell you the names of the kingdom
I can tell you the things that you know"
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 21.03.2006, 05:40   #8
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by Сизиф
Ի՞նչ է նշանակում "չի բխում պետական, ազգային շահերից ",
ով է որոշելու հակասում է, թե ոչ նորությունը այդ շահերին:

Սույն կետը ինձ հիշեցնում է սովետական օրենքը "Об антисоветской агитации
и пропаганде", որով կարելի էր դատապարտել ցանկացած մարդու:
qnnarrkumen kazmakerpel e petq petqa harci shurj conflict steghcel vor amenachisht verjnakan tarberaki gal
ete lurj iravakan verlucutyan entarkenq apa liqy harcer karajanan dra hamar es hghum chem talis qreakan orensgrqi 28-rd glxin te che na karainq vorpes himq ynduneinq
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 22.03.2006, 09:21   #9
toreador who can't kill
 
Сизиф's Avatar
 
Join Date: 05 2003
Location: The Palace of Exile
Posts: 3,495
Rep Power: 4
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

А о чем эта 28 глава УПК Ра?

PS Принять за основу для правил форума главу УПК? Ну-ну... :р
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 22.03.2006, 10:09   #10
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by Сизиф
А о чем эта 28 глава УПК Ра?

PS Принять за основу для правил форума главу УПК? Ну-ну... :р
ches zgum vor es amen inchy kataki tonova grac?
isk vortegh tesar УПК? guce УК?
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 22.03.2006, 10:50   #11
Moderator
 
acid's Avatar
 
Join Date: 09 2001
Location: South Korea, Gumi
Posts: 7,699
Blog Entries: 16
Rep Power: 7
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Суро, мардканц ми вахацни!
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 22.03.2006, 11:03   #12
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by acid
Суро, мардканц ми вахацни!
kto ya??
es pashtonapes haytararum em, vor petq chi lurj yndunel orenqy ես օրենսդիր մարմին չեմ և օրենք ընդունելու իրավասություն չունեմ:
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 22.03.2006, 12:48   #13
toreador who can't kill
 
Сизиф's Avatar
 
Join Date: 05 2003
Location: The Palace of Exile
Posts: 3,495
Rep Power: 4
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by DijiTall
ches zgum vor es amen inchy kataki tonova grac?
isk vortegh tesar УПК? guce УК?
Hima zgaci... лучше поздно, чем... Нет, я юмор понимаю, просто у меня глаз напуганный, говоря по-армянски.

Что УК, что упк, для меня все едино, я в этом не разбираюсь.
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 22.03.2006, 13:24   #14
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by Сизиф
Hima zgaci... лучше поздно, чем... Нет, я юмор понимаю, просто у меня глаз напуганный, говоря по-армянски.

Что УК, что упк, для меня все едино, я в этом не разбираюсь.
  Reply With Quote

Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ
Old 22.03.2006, 13:25   #15
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 41
Posts: 8,246
Rep Power: 6
Default Re: ՄԵՐ ՆՈՐ ՕՐԵՆՔԸ

Quote:
Originally Posted by acid
Суро, мардканц ми вахацни!
menq arden irar haskacanq
ira mot glaz ispuganni er ughaki
a seychas vsyo ok
  Reply With Quote
Reply

Thread ToolsРеклама:
реклама

All times are GMT. The time now is 18:58.
Top

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.